S’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius pel Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals a partir del curs 2015-2016

La RESOLUCIÓ ENS/2707/2015, de 19 de novembre, crea el Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, i obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.

Finalitat del Programa: Acompanyar i donar suport als centres que imparteixen ensenyaments professionals per a la implantació d’una estratègia que promogui la mobilitat formativa i la participació en projectes internacionals de l’alumnat i el professorat

Requisits dels centres: Poden formar part del Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, els centres educatius de Catalunya de titularitat pública o privada que reuneixin els requisits següents:

  • a) Impartir ensenyaments professionals.
  • b) Tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo.

Places ofertades: 9, de les quals 6 seran per centres de titularitat pública

El termini de presentació de les sol·licituds és d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC el 27.11.2015.

Més informació al portal DOGC:http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7007/1459453.pdf