Formació en GWIDO, eina de gestió d'escoles de música

Una trentena de persones de les escoles de música de 7 municipis de la demarcació de Barcelona van iniciar ahir la formació pràctica del programa GWIDO de gestió d'escoles municipals de música.

GWIDO ÉS una plataforma de gestió que contribueix a la millora de la qualitat i a l'eficiència del servei. A més, l'eina facilita l'autodiagnosi dels centres i redueix la càrrega administrativa, entre d'altres beneficis.

21 centres de la demarcació, han sol·licitat a la corporació la instal·lació d'aquest innovador aplicatiu de gestió.