Valoracions qualitatives de participants a accions formatives (I). L'aprenentatge servei en les xarxes educatives locals i el seu impacte en el territori.

Valoracions qualitatives de participants d'algunes accions formatives sobre el que pensen que podran aplicar al seu lloc de treball i sobre aquells elements que els han cridat més l'atenció. 

Accés a més valoracions d'accions formatives en educació

L'aprenentatge servei en les xarxes educatives locals i el seu impacte en el territori.
Cristina Bernabé, Cap de la Secció d'Educació de l'Ajuntament de Barberà del Vallès

Què penses que podràs aplicar al teu lloc de treball?

Ha estat una formació molt útil i pràctica perquè hem pogut conèixer i compartir multitud d'experiències pràctiques. També es pot aplicar per elaborar propostes concretes d'actuació que poder traslladar als nostres municipis.

Penso que tindré més elements per liderar espais de reflexió conjunta a través dels quals poder repensar la nostra pràctica educativa i dissenyar estratègies que es puguin impulsar en el territori pràctiques d'ApS.

Quins elements del curs t'han cridat especialment l'atenció o t'han sorprès més?

El gran potencial que pot tenir l'ApS per a un aprenentatge més significatiu i motivador per als infants i joves. Pot donar un valor afegit, augmentar la qualitat de projectes educatius i ajudar a teixir complicitats i sinèrgies entre diferents agents socioeducatius de la ciutat.

Entendre l'ApS com una metodologia educativa molt lligada amb les idees de ciutat educadora, participació, reconeixement mutu, corresponsabilitat i educació inclusiva i en valors. Les pràctiques educatives basades en l'ApS són transformadores, i potenciadores del sentit de pertinença cap la ciutat.