Valoracions qualitatives de participants a accions formatives (II). Estratègies per l'èxit educatiu des de l'àmbit local.

Valoracions qualitatives de participants d'algunes accions formatives sobre el que pensen que podran aplicar al seu lloc de treball i sobre aquells elements que els han cridat més l'atenció. 

Accés a més valoracions d'accions formatives en educació

Estratègies per l'èxit educatiu des de l'àmbit local.
Lara Ubieto, tècnica de joventut i ensenyament de l'Ajuntament de Vallirana

Què penses que podràs aplicar al teu lloc de treball?

Al meu lloc de treball podria aplicar el reforçar la figura del tècnic d'ensenyament com element de cohesió, com a coneixedor dels recursos i impulsor de xarxes entre els diferents agents del territori.

Quins elements del curs t'han cridat especialment l'atenció o t'han sorprès més?

M'ha resultat molt interessant les propostes i experiències presentades pels diferents municipis que han adaptat els recursos de l'entorn a les necessitats del territori, així buscant diferents fórmules que han permès crear xarxes amb molt bons resultats.