El suport a projectes innovadors en la Formació Professional s'estén a tots els municipis de la demarcació

La Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona han signat un conveni amb la Fundació Barcelona FP per donar suport a projectes innovadors en centres educatius de formació professional. La convocatòria d’ajuts econòmics té com a objecte impulsar entorns docents que fomentin experiències innovadores. L’objectiu consisteix en la promoció de la millora del sistema de formació professional inicial i la innovació en la metodologia docent i didàctica, a través de processos d’ensenyament i aprenentatge de qualitat i en entorns favorables per al seu desenvolupament.

Enguany es convoca la 5a edició d'aquesta iniciativa i coincidint amb aquest aniversari la convocactòria que fins ara se circumscribia als centres de la ciutat de Barcelona, però amb la incorporació de la Diputació i l'Àrea Metropolitana de Barcelona s'ampliarà a tots els centres de la demarcació. Les línies d'actuació que es prioritazaran són:

-Posar en marxa estratègies, metodologies d’aprenentatge i actuacions docents

- Millorar l’acció tutorial i l’orientació educativa i professional, entesa com l’acompanyament de l’alumnat i com a via complementària de la formació, per incrementar actuacions que afavoreixin la motivació de l’alumnat i previnguin l’abandonament i/o fracàs escolar.

-Promoure la investigació i els projectes d’ I+D+i.

-Desenvolupar relacions i crear sinèrgies amb l’entorn educatiu, productiu i/o social, incloent projectes de Formació Professional Dual.