L'abandonament escolar prematur (AEP) baixa per sota del 20% per primera vegada

El ministeri d'educació, cultura i esports acaba de publicar les últimes dades actualitzades d'abandonament escolar prematur (AEP) a Espanya, unes dades que confirmen la corva descendent dels darrers cursos i que se situa just per sobre del 20%, lluny encara de l'horitzó  Europa 2020 que siuta la taxa no més enllà del 10%. En el cas de Catalunya, la taxa del tercer trimestre de 2015 es va situar en el 19,7%, trencant a la baixa la "barrera" del 20%, i reduint la taxa en 5 punts respecte l'any 2013. Però en aquest cas, la dada tampoc resisteix les comparacions amb els referents territorials propers: el País Basc i Cantabria s'han situat en "posicions europees" en baixar per primera vegada del 10%. En definitiva, la trajectòria és bona però queden moltes tanques per saltar.