Accions d'orientació, a les escoles municipals de persones adultes

Educació de la Diputació ha presentat el treball "Les accions d'orientació a les escoles municipals de persones adultes", en què es presenten deu aspectes a tenir en compte en dissenyar accions d'orientació acadèmica i professional, entre els quals treballar la motivació. És el resultat de la tasca realitzada per una vintena de professionals de catorze ens locals de la demarcació.