S'obre el termini per sol·licitar subvenció per programacions d'arts escèniques i musicals pel curs escolar 2015/16 en els municipis on la Diputació no oferta Anem al Teatre

La Junta de Govern  de la Diputació de Barcelona de data 23 de setembre de 2015 (registre d'acords 514/15) va aprovar les bases reguladores i la convocatòria de subvencions per a les programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars pel curs escolar 2015-2016, en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre, cofinançat per la Gerència de Serveis d'Educació de la Corporació.

Qui pot demanar-les:

"Ens dels municipis de la província de Barcelona (a excepció de Barcelona ciutat) pertanyents a les comarques on la Diputació no oferta el programa Anem al teatre. Concretament podran participar els municipis que no pertanyin a alguna de les comarques següents: Alt Penedès, Anoia, Bages, Berguedà, Osona, Garraf i Maresme, a excepció del municipi de Tordera, que gestiona la programació escolar al Teatre Clavé"

Quines activitats se subvencionen:

"la programació d'arts escèniques i musicals professionals -en horari escolar- organitzada directament o indirectament per l'ens sol·licitant i que s'ha de regir pels criteris pedagògics i organitzatius següents:

  • Que consti d'una sèrie d'activitats d'arts escèniques i musicals estructurades per cicles educatius i sectors artístics.
  • Que s'adreci a l'alumnat d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius."

Queden excloses de suport:

  • "La programació adreçada a l'alumnat de les escoles bressol.
  • La programació que es desenvolupi en el mateix centre docent.
  • Les sessions de cinema."

Terminis:

De presentació de les sol·licituds:  15 dies hàbils des de l'endemà de la data de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (ha tingut lloc el 07.10.2015).

D’execució:  Les activitats s'han de dur a terme entre l'1 de setembre de 2015 i el 30 de juny de 2016

Més informació al BOPB: https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2015&10/022015022692.pdf&1

1
Etiquetes:
normativa
1
Categories:
Actualitat jurídica
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica