El paper de la Formació Professional en la lluita contra l'abandonament escolar prematur

El Centre Europeu de la Formació professional (CEDEFOP) acaba d'emetre una nota informativa sobre el paper de la formació professional en les estratègies contra l'abandonament escolar prematur en l'àmbit europeu. Aquesta nota fa referència als resultats d'una recerca d'abast europeu on s'ha posat de relleu que aquest tipus de formació contribueix de forma decissiva a prevenir i contrarestar l'abandonament, tot execint un paper d'atracció i retenció als sistemes educatius i d'inserció de joves amb direfents capacitats i experiències d'aprenentatge.

1 comentari

Quero Gallego, Manuel J.

Molt reveladora aquesta aportació del Santi, la formació professional pot evitar l'abandonament escolar de molts estudiants.