El Departament d’Ensenyament aprova la definició, les modalitats, els requisits, el procediment comú i els criteris de valoració de la innovació pedagògica.

La definició, les modalitats, els requisits, el procediment comú i els criteris de valoració de la innovació pedagògica han estat establerts per l’Ordre  ENS/303/2015, de 21 de setembre, publicada en el  núm. 6966  de 30.9.2015, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.

En aquest sentit, es defineix la innovació pedagògica “com un procés planificat de canvi i renovació que es fonamenta en la recerca, que respon a l’evolució social, que condueix a obtenir una millora en la qualitat del sistema educatiu i que pot ser transferible a la resta de centres educatius”.

Amb la finalitat d’identificar bones pràctiques educatives, s’estableixen les modalitats d’innovació pedagògica següents:

  • Pràctiques educatives de referència.
  • Projectes d’innovació pedagògica.
  • I Programes d’innovació.

Més informació al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6966/1447492.pdf

1
Etiquetes:
normativa
1
Categories:
Actualitat jurídica
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica