S’aproven els programes d’esport escolar de la Generalitat per als cursos 2015/16 i 2016/17

La RESOLUCIÓ PRE/2095/2015, de 16 de setembre,  publicada al DOGC núm. 6963 el 25.9.2015, defineix, actualitza i  regula per als cursos 2015-2016 i 2016-2017 els programes d'esport escolar de la Generalitat de Catalunya, que desenvolupa a través del Consell Català de l’Esport, mitjançant  els Jocs Esportius Escolars de Catalunya i el Pla Català d’Esport a l’Escola, d'acord amb el Pla Estratègic d'Esport Escolar de Catalunya, 2013-2020.

Entre els objectius generals cercats es troben aquests:

"Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu dels infants, adolescents i joves, aprofitant el seu potencial educatiu i formatiu, amb una incidència especial en col·lectius específics, com les noies, els nouvinguts, els adolescents, les persones amb capacitats especials, i els infants, adolescents i joves amb risc d’exclusió social.

...Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l'esport escolar"

Més informació al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6963/1445766.pdf

1
Etiquetes:
normativa
1
Categories:
Actualitat jurídica
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica