Es crea el Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016

La RESOLUCIÓ ENS/2096/2015, de 14 de setembre, publicada en el DOGC núm. 6963  del 25.9.2015:

  • Crea el Programa de foment i suport de l’emprenedoria en els ensenyaments professionals, d’acord amb el que estableix l’annex 1.
  • Obre convocatòria pública per seleccionar centres educatius que vulguin formar part d’aquest Programa  a partir del curs 2015-2016, d’acord amb les bases que conté l’annex 2.

          Els requisits dels centres i els criteris de selecció es detallen als articles 3 i 4.

      El termini de presentació de les sol·licituds comprèn des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC (el       25.9.2015)  i fins al 30 d’octubre de 2015.

  • Dóna publicitat, a l’annex 3, dels centres educatius que actualment formen part del Programa de foment i suport de l'emprenedoria.

Més informació al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6963/1445908.pdf

1
Etiquetes:
normativa
1
Categories:
Actualitat jurídica