Visita d’una delegació de Toluca (Mèxic), per conèixer l’experiència de la Xarxa de Projectes Educatius de Ciutat, impulsada per la Diputació de Barcelona

El diputat electe de l'Estat de Mèxic, Sr. Raymundo Martinez Carbajal i el seu coordinador  de logística, Sr Carlos Ojinaga, acompanyats per Marina Canals, Secretaria General de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE), han tingut una trobada amb responsables de la Gerència de Serveis d’Educació,de la Diputació de Barcelona, per conèixer l’experiència d’assessorament, suport i impuls als municipis, pel desenvolupament de Projectes Educatius de Ciutat.

La ciutat de Toluca, és membre de l'AICE, i  ha fet una forta aposta pels principis de la Carta de Ciutats Educadores durant els últims 4 anys. S'han posat en marxa diverses iniciatives des de diversos departaments municipals i s'ha fet una tasca remarcable amb entitats de la societat civil. En aquest sentit, es voluntat del diputat electe de l'Estat de Mèxic, traslladar aquesta experiència a altres municipis de l'Estat. 

La secretaria de l’AICE ha considerat que la tasca que ha desenvolupat la Diputació de Barcelona impulsant els Projectes Educatius de Ciutat a les ciutats de la demarcació de Barcelona,  pot ser font d'inspiració per a ells.

La Diputació de Barcelona ofereix suport tècnic als municipis de la demarcació de Barcelona per a la creació i desenvolupament de projectes educatius de poble o ciutat. Aquest recolçament s'articula a partir de tres línies: el suport tècnic i econòmic per la posada en marxa i el sosteniment del projecte educatiu; el suport des de la Xarxa PEC, liderada per la DiBa i que permet les reflexions cojuntes, el treball col·laboratiu i l’intercanvi d’experiències; el suport de la comunitat virtual “compromesosambleducacio” que multiplica les possibilitats d’intercanvi i treball col·laboratiu de la Xarxa PEC.

1
Grups de treball:
X-PEC General