Reportatge al diari ARA sobre l'experiència de "La maleta de les famílies"

El passat dia 4 de juliol, el diari ara, va publicar un reportatge sobre l'orientació educativa a adolescents. 

L'experiència pilot "La maleta de les famílies", impulsada per la Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona, és el nucli del reportatge, en què es recullen valoracions de diferents actors implicats

El reportatge fa una síntesi dels plantejaments del programa i una aproximació a diferents aspectes en què s'està treballant en tres municipis: Terrassa, Castelldefels i Granollers.

Accés al reportatge

1
Grups de treball:
Orientació