Castellbisbal: "El Projecte educatiu de ciutat compta amb tu! "

Amb aquest lema, el passat 21 de març, l'ajuntament de Castellbisbal va organitzar una trobada per presentar a la ciutadania el Projecte educatiu de ciutat del municipi i definir conjuntament quines són les prioritats educatives del municipi en àmbits, com ara, l'educació més enllà de l'escola, la relació entre els agents educatius o l'oferta formativa al llarg de la vida, entre d'altres.

La metodologia PEC també ha de permetre identificar quins principis, objectius, metodologies i programes han de guiar l'acció educativa local.

Veure notícia original