Cap a un model de ciutat orientadora, per reduir l’abandonament escolar prematur

La Diputació de Barcelona participa al projecte europeu "Guiding Cities", aprovat en el marc del Programa Erasmus + de la Comissió Europea, que té per objectiu el desenvolupament d'un model i d'unes eines que ajudin a planificar i a avaluar els serveis i els recursos d'orientació que existeixen a nivell local per lluitar contra l'abandonament escolar prematur.

Els dies 23 i 24 de març es va organitzar a Bucarest la segona trobada de socis. Mentre que la primera, celebrada a Barcelona el 15 de desembre del 2014, va servir per llançar el projecte; aquesta segona trobada, ha servit per presentar els avenços en l'apartat de balanç de l'orientació als països socis (Espanya, Grècia, Itàlia i Romania) i una proposta preliminar dels paràmetres a considerar per... veure notícia original
 

1
Grups de treball:
Orientació