L’alcaldessa, la regidora d’educació i el regidor de promoció econòmica de Cerdanyola del Vallès visiten les cooperatives escolars

Ahir, les classes de 5è de les escoles Serraparera i Xarau, que participen en el projecte Cultura Emprenedora a l’Escola, van rebre la visita dels càrrecs municipals, amb motiu del lliurament del CIF.

En primer lloc,  l’alcaldessa, Carme Carmona, el regidor de promoció econòmica, Francisco Ortiz, i la regidora d’educació, Maria Reina van visitar les cooperatives de l’escola Serraparera,  Tots podem, i Petits cooperants, i posteriorment es van desplaçar fins a l’escola Xarau, on van ser rebuts per les cooperatives MaCien i Amb els 5 sentits.

Les respectives juntes de les cooperatives van explicar el treball que havien fet fins al moment, i van mostrar els prototips dels productes, i, en algun cas, els productes que ja han començat a fabricar.

L’alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona, es va interessar sobretot pel treball en equip dins de cadascuna de les cooperatives, ressaltant la importància de distribuir-se bé les tasques per tal d’aconseguir ser eficients. El regidor de promoció econòmica, Francisco Ortiz, va expressar la seva satisfacció per la participació de l’alumnat de les dues escoles en el projecte, sobretot pel que fa al valor de l’emprenedoria. Maria Reina, la regidora d’educació, va felicitar les nenes i els nens pel seu esforç i implicació en el projecte.

 Després d’agrair als mestres tutors, a les direccions de les escoles i als serveis municipals participants la seva feina en el projecte Cultura Emprenedora a l’escola, l’alcaldessa de Cerdanyola  va fer el lliurament del document on consta el CIF a les presidències de cadascuna de les quatre cooperatives.

Podeu veure la notícia que es va publicar a www.cerdanyola.info

1
Grups de treball:
CuEmE