La ràpida expansió de la FP dual obliga a apuntalar-ne la qualitat

La Formació Professional dual ha estat una de les banderes de la Generalitat en matèria d’Ensenyament. En només quatre anys, fins a 3.718 alumnes, segons dades d’Ensenyament, s’han incorporat a una opció formativa fins ara inexistent, que consisteix en formar els joves a caball entre el centre educatiu i l’empresa, amb un elevat nivell de pràctiques i a càrrec dels propis empresaris. Aquesta ràpida expansió obliga a plantejar-se si ha anat acompanyada d’una formació de qualitat, una pregunta que es va formular dijous, 5 de febrer,  la Fundació Jaume Bofill a una de les seves aules de debat. Font: El Diari de l'Educació.

1
Categories:
Observatori FP
1
Grups de treball:
Observatori FP