Informe sobre l'FP inicial a la demarcació de Barcelona, 2013

L'informe elaborat per l'Oficina de Planificació Educativa de la Diputació de Barcelona La Formació professional inicial a la demarcació de Barcelona, 2013. Una mirada des del món local presenta una visió del sistema de la formació professional inicial als municipis i comarques de Barcelona i la seva relació amb el conjunt de Catalunya. Es tracta d'una descripció de les seves característiques principals i la seva dimensió territorial, per facilitar-ne el seu coneixement.

1
Categories:
Observatori FP
1
Grups de treball:
Observatori FP