Suport a Projectes d'ApS en l'àmbit de l'intercanvi generacional i les persones grans

Data: Fins el 7 de gener de 2015
Organitza: Centre Promotor APS
Dotació econòmica: La Fundació Jaume Bofill aporta 10.000 € pel suport a projectes.

Informació original, tríptic i full de sol·licitud

El Centre Promotor d'APS, projecte liderat per la Fundació Jaume Bofill, vol impulsar el desenvolupament de projectes d'aprenentatge servei en l'àmbit de l'intercanvi generacional i en l'àmbit de les persones grans.

El suport s'adreça tots els centres i institucions educatives, tant de l'àmbit formal com del no formal, i a entitats socials no lucratives de Catalunya que es proposin desenvolupar projectes d'aprenentatge servei en l'àmbit de l'intercanvi generacional i les persones grans durant l'any 2015.