2n dia de mercat cooperatives Escola de Can LLong . Sabadell

El passat dilluns 2 de juny, vàrem poder celebrar el dia de mercat per a les dues cooperatives que faltaven: Oh my LLong i Canllonguistes, després d'haver-ho ajornat per la pluja. Aquell dia fou un èxit de vendes i ens van venir a saludar i conversar els regidors de Comerç, Promoció Econòmica i Educació.

1
Grups de treball:
CuEmE