Escola de Can Llong (Sabadell) en col·laboració amb el projecte VOICES (COMENIUS) de la UAB.

Ens han visitat quatre mestres europees, de Turquia, Àustria, Holanda i Itàlia, amb el professor Jesús Granados. Pertanyen al projecte VOICES ( The voice of European Teachers) una xarxa COMENIUS en la que participen 10 països europeus. Juntament amb altres vint mestres realitzen el curs :

Integrated competences for European Teachers. Giving voices to culture, identity and diversity in school networking.

Han estat parlant amb la nostra directora, l’Ascen Muñoz i el tècnic de l’Ajuntament, l’Albert Marlet. Posteriorment, s’han reunit amb els equips directius i departament TIC de cada cooperativa i els han explicat de què tracta el projecte.

Més tard , han vist les exposicions de logotips, els han mostrat els prototipus dels productes i han entrat en  una de les cooperatives  ( Oh my LLong) .Els representats dels diversos departaments els han explicat què han fet fins ara i que queda per realitzar properament.

Estem molt sastisfets de l’experiència .

1
Grups de treball:
CuEmE