V Congrés Mundial d'Educació Infantil i Formació d'Educadors: Per una educació de qualitat i futur

El V Congrés Mundial d'Educació Infantil i Formació d'Educadors: Per una educació infantil de qualitat i Futur, organitzat pel Grup de Recerca HUM205 Educació Infantil i Formació d'Educadors de les Universitats andaluses, se celebrarà el 31 d'octubre, 1 i 2 novembre de 2013, a Antequera, Espanya .Al congrés es reflexionarà i debatrà sobre la situació actual i les noves tendències de l'etapa educativa d'Educació Infantil, la importància de la formació dels educadors i estratègies per implicar la família com a primera col·laboradora en l'educació.

Els objectius d’aquest congrés són:

  • Conèixer i intercanviar experiències i investigacions amb professionals de tot el món.
  • Reflexionar sobre elles i la seva possible adaptació al nostre context educatiu, fomentant el disseny d'intervencions futures .
  • Prestar especial atenció a les pràctiques educatives de qualitat en aquesta etapa.

La reflexió s'estructurarà al voltant de tres nuclis temàtics de caràcter interdisciplinari , que formaran l'eix central de cada un dels dies del programa del congrés:

  1. Educació integral de l'infant de 0 a 6 anys .
  2. Línies de recerca internacionals i nacionals en Educació Infantil .
  3. Noves tendències. Cap a una Ciutat Educadora: Família i Comunitat.

Al voltant d'aquestes seccions s'han programat: ponències, panells d'experts, tallers, comunicacions i pòsters.

Trobareu més informació a la següent pàgina web:http://hum205.es/cmeife13/