4a TROBADA DE CONSELLS D'INFANTS I ADOLESCENTS: 15 anys de Projectes de Participació Infantil

L'any 1997, sis municipis de la província de Barcelona iniciaren projectes de creació de Consells d'Infants i s'organitzaren, en xarxa, amb el suport de l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona. D'aleshores ençà, el projecte s’ha anat consolidant i expandint fins els actuals 31 Consells que formen part de la Xarxa de Projectes de Participació Infantil.

Després de 15 cursos escolars i davant el nou escenari que obria la llei de drets i oportunitats de la Infància i Adolescència, és va considerar que era el moment de fer balanç i propostes de futur, però, també, de fer un reconeixement institucional a la tasca que fan els Consells i les seves conselleres i consellers, ja que dediquen temps, esforços i il·lusions, per millorar aspectes que afecten a la vida de la gent en els seus barris, pobles, viles i ciutats.

Per poder fer aquest reconeixement institucional, tal com es va fer les darreres tres legislatures, des de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea d’Atenció a les Persones amb la participació de la Xarxa de Projectes de Participació Infantil, es va organitzar la 4a Trobada de Consells d’Infants i Adolescents, una jornada lúdica i de treball, que ha tingut lloc el dissabte 8 de juny de 2013.