Taula de suport per assessorament estratègic i operatiu per a responsables de polítiques d'ocupació de joves, educació i formació

La Comissió Europea ha posat en marxa un "help desk" per proveir d'assessorament estratègic i operatiu als responsables de les polítiques, a nivell nacional,regional i local, en matèria d'ocupació dels joves, d'educació i de les polítiques de formació,  en relació a l'establiment de sistemes d'aprenents i pràctiques (probablement molt associat a la FP). Accés al web  A l'estiu de 2013 es preveu que publiquin una revisió dels programes més exitosos, i la publicació d'una guia al respecte.   La idea és que a l'estiu del 2014 puguin publicar tots els programes als que es donarà suport a través de la nova programació del Fons Social Europeu 2014-2020  El 5-6 de juny, a Brussel·les, organitzen una conferència per intercanviar bones pràctiques, més pensada per governs centrals i regionals.