Quant costa una escola bressol?

La Diputació de Barcelona ofereix als tècnics municipals d'educació coneixements i habilitats en l'ús d'una aplicació informàtica que permet valorar el cost real dels serveis d'escola bressol municipal, realitzar l'estudi de costos conjunt d'aquests centres d'un municipi, fer simulacions i diferenciar el cost unitari plaça/infant/any

Notícia ampliada. 

Més informació al web d'educació

1
Grups de treball:
EEBB General