L'Aprenentatge-Servei a la ciutat educadora

Representants d'11 municipis barcelonins han participat al IV Seminari d'intercanvi d'experiències d'ApS sota el títol 'Aprenentatge-Servei, participació i ciutat educadora', promogut per la Diputació de Barcelona.    Aquest treball conjunt, en què també han participat representants del Centre Promotor d'Aprenentatge Servei i de la Universitat de Barcelona, ha posat de relleu la vinculació entre els Projectes Educatius de Ciutat i l'ApS a l'hora de promoure la coresponsabilitat educativa, la participació ciutadana i l'aprofitament dels recursos de l'entorn com agent educatiu.   Verue notícia original