Badalona: actualització de l'estratègia local d'implementació del projecte CuEmE 2012-2013

Les escoles Llorens Artigas, i Planas i Casals de Badalona segueixen desenvolupant el seu Programa educatiu.
Abans que acabi aquest trimestre s’hauran constituït les 4 cooperatives i  donat d’alta al web de Valnalón. Hauran escollit el seu nom, aprovat els estatuts, fet la fitxa de cada cooperativista, decidit quin capital inicial aportaran, i elegit les seves juntes directives.
Aquest és el document base de l’Estratègia local d’implementació del projecte, en procés de construcció permanent, que va elaborant l’equip del projecte a Badalona, format per les dues caps d’estudis, les tutores i el tutor de 5è de les dues escoles; i els tècnics referents de l’IMPO i del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Badalona.

Accés al document 

1
Grups de treball:
CuEmE