Butlletí del PEC de Barcelona corresponent a la 2a quinzena de juny

Amb la puntualitat habitual, ja tenim aquí el nou butlletí del PEC de Barcelona

1
Grups de treball:
X-PEC General