Tot un Món. Material didàctic

A partir del programa del mateix títol de Televisió de Catalunya, aquest material en forma de carpeta vol acostar el fenomen migratori a les aules des d'un enfocament que defuig l'alarmisme i la falsa tolerància. Ofereix unes propostes didàctiques adaptades a les característiques evolutives i als interessos dels alumnes segons els nivells d'educació obligatòria i postobligatòria.
Tot un Món és un instrument de suport a una proposta pedagògica més àmplia d'Educació per a la Ciutadania que du a terme el centre, i no pot ser considerat un element tancat en si mateix. Des d'aquest punt de vista, aquesta proposta és una invitació a treballar en grup.

1
Grups de treball:
Participació Infantil