Programa de formació a famílies a Sant Boi de llobregat

Adjuntem document/ programa de l'Escola Municipal de Mares i Pares de Sant Boi de Llobregat.
Es el programa corresponent a les activitats del curs 2011-2012.

1
Grups de treball:
X-PEC General