Pla director de la Generalitat de Catalunya de cooperació al desenvolupament 2015/2018

El Pla irector de la Generalitat de Catalunya de cooperació al desenvolupament 2015/2018, publicat al  DOGC Núm. 6907  de 7 de juliol de 2015, aposta pel desenvolupament de tres línies estratègiques: 

  • Desenvolupament, 
  • Educació per al desenvolupament
  • I acció humanitària. 

El Pla director preveu treballar-les d’una manera més integrada, amb actuacions que posin en relació les aportacions que des de cadascuna d’aquestes línies es poden fer a la consecució dels objectius estratègics prioritzats. 

En aquest sentit, l’educació per al desenvolupament és entesa:

  • Des d'una perspectiva general, com el procés de generació d’una ciutadania global, crítica, activa i compromesa.
  • Des d'una visió més particular, com un sector clau d'empoderament especialment de les dones i dels infants, i es preveu com a objectiu l'impuls al seu dret a una educació pública i de qualitat des d’una òptica coeducativa i de prevenció.

Pel que fa al món local, la Generalitat considera la cooperació municipalista a Catalunya part indissociable d’un model de cooperació que busca apropar realitats, promoure canvis i transformar actituds de la ciutadania des de la proximitat. En aquest sentit, promourà la coordinació amb els ens locals i el treball conjunt quan s’identifiquin objectius i prioritats compartits. Es reforçarà la coordinació i l’acció conjunta amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament com a referent de la cooperació del món local i també, d’una manera complementària, es podran impulsar actuacions conjuntes amb municipis i entitats supramunicipals. Aquesta coordinació serà especialment rellevant en àmbits com ara el codesenvolupament per la proximitat entre els municipis i els col·lectius de persones migrades. 

En aquest marc d'establiment de noves aliances per al desenvolupament, la Generalitat preveu la creació de clústers de cooperació. 

1
Etiquetes:
normativa
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica