El paper de la Formació Professional contra l'abandonament escolar

Vídeo del CEDEFOP* amb testimonis de joves europeus que han decidit continuar els seus estudis a la formació professional.
* Centre Europeu per al Desenvolupament  de la Formació Profesional. 

See video