Els logotips de les cooperatives de l'Escola de Can LLong. Sabadell

Després de molts dies de deliberació ja tenims els tres logotips de les nostres cooperatives.

1
Grups de treball:
CuEmE