La lluita contra l'abandonament prematur de l'educació i la formació a Europa: estratègies, polítiques i mesures.

Aquest informe conjunt d'Eurydice i el Cedefop analitza el fenòmen de l'abandonament prematur de l'educació i formació. El seu objectiu és posar en valor els esforços dels Estats Membres i de la Comisió Europea en aquest àmbit.

Aquí teniu les portades del document íntegre i del resum executiu. Podeu accedir a la descàrrega de cada document fent clic sobre les seves imatges