les escoles de Sitges ja han creat les seves cooperatives

Les escoles de Sitges ja han posat en marxa les cooperatives. van iniciar el projecte a la tardor, i a mitjans de desembre van presentar la documentació per sol.licitar el seu NIF. 

el 15 de desembre 4 representants de cada cooperativa es van apropar a l'Oficina d'atenció al ciutadà de Sitges, on van ser rebuts  pels regidors de Promoció Economica i de Ensenyament, que van poder parlar amb ells mentre esperaven per presentar la seva instància de sol.licitut de cooperativa, acompanyat pels estatuts i l'acta de constitució de la cooperativa, que ja tenien el.laborats per a la ocasió. 

els representants de cada grup, van ser atesos a la oficina on es van quedar copies dels documents per poder tramitar el NIF de cada cooperativa. 

Una vegada els NIF preparats, s'envien per correu a cada cooperativa, que en breu rebrà la tramesa del document original. 

adjuntem la documentació que els socis de les cooperatives van el.laborar i una imatge els NIF que rebran en breu. 

el NIF de la cooperativa integra el logo de la CUEME, amb el logotip de l'escola i el nom de la cooperativa. Cada curs es modifica el fons del document per identificar l'any. cada any es tria una imatge de la vila de Sitges. Aquest document es pot adaptar a qualsevol població i projecte, si es del vostre interés. 

Els NIF originals estan signats pel batlle, i s'entreguen plastificats en mida 10x7 cm, junt amb una carta individualitzada per a cada cooperativa. 

1
Categories:
CuEmE