Info PEC Vic

Coincidint amb l’entrada de vacances i amb el final del curs escolar 2009/10 el Projecte Educatiu de Ciutat fa un breu resum de les tasques que s’han portat a terme aquests últims mesos.

El Projecte Educatiu de Ciutat edita periòdicament un breu informatiu de les tasques que es porten a terme. Aquest mes de juliol ha sortit l’ Info PEC numero 5.

Podeu trobar la resta d’exemplars a :
http://www.vic.cat/grups/Edu_InfoPECS/index.php