Formació Professional: nou cicle, qüestio de voluntats

Informe de la Fundació Catalunya Europa a càrrec de Josep Franci, exdirector general d'ensenyaments professionals. Aquests enllaços us portaran a una ressenya completa o bé al document complet.

Des del coneixement del sistema formatiu i del món empresarial, Franci presenta una sèrie de propostes de millora i d'actuació que volen evitar apriorismes i llocs comuns. Els princpis rectors de la proposta passarien per: 

  • Incrementar la fomració professional i el seus vincles amb l'activitat econòmica;
  • Una FP integrada -inicial, ocupacional, continuada- i liderada per l'administració educativa
  • I amb  més implicació i col·laboració amb les empreses.

Uns principis que inclourien propostes d'actuació com ara:

  • Mantenir una oferta capaç d'absorbir la demanda i contribuir a incrementar el nombre de persones titulades
  • Dimensió internacional
  • Especialització de centres específics de FP que no convisquin amb ESO
  • Assignar al Departament d'Ensenyament la gestió de tots els recursos dels PQPI
  • Acompanyar adequadament la implantació dels sistems d'alternança dual i buscar vies per fer-la extensiva als alumnes de PQPI
  • Desplegar amb "caràcter estructural" l'acreditació de competències.
  • Explorar la introducció de de fórmules de formació per al treball en l'ESO