ESTÀ DEROGADA LA LOMCE? Breu anàlisi de la última reforma

Tot i que ha decaigut el debat sobre si la reforma de la LOMCE feta al desembre del 2016 (RDL 5/2016, de 5 de desembre) implicava o no de "facto" la seva derogació, i a l'actualitat existeix consens respecte al fet que únicament es van modificar aspectes puntuals que afectaven principalment el calendari d'implementació, l'aprovació per part del Departament d'Ensenyament de la convocatòria de les proves d'avaluació per a sisè de primària  (que també eren objecte de la reforma de la LOMCE) ha despertat novament el tema.

Comparteixo amb vosaltres una breu anàlisi actualitzada sobre el tema. L'objecte era respondre a la pregunta de si la LOMCE estava o no derogada, quines majories es precisaven per derogar-la i quin era la modificació feta a l'àmbit de les avaluacions de final d'eatapa educativa no universitària.

En aquests enllaços podeu accedir a la informació prèvia sobre aquest tema publicada a la comunitat virtual seguint l'ordre de data de publicació (de més recent a més antic):

http://compromesosambleducacio.diba.cat/news/2017/02/06/departament-densenyament-aprova-les-directrius-per-fer-prova-davaluacio-de-6e-deduca

http://compromesosambleducacio.diba.cat/news/2017/02/01/regulacio-de-lavaluacio-del-batxillerat-despres-de-reforma-del-calendari-dimplementa

http://compromesosambleducacio.diba.cat/news/2016/12/20/modificacio-del-calendari-dimplantacio-de-lomce