El cost social i econòmic del fracàs escolar

Estudi de la fundació CECOT