Document final del treball sobre relacions família-escola ordinària en el món de les NEE

Com a conclusió de l'activitat formativa duta a terme per les escoles de la Xarxa Educativa Intermunicipal de Santpedor i de Castellnou de Bages, sota la coordinació del psicòleg Josep Maria Brun, organitzada per l'Ajuntament de Santpedor dins el Programa de Millora de l'Èxit Escolar de la Diputació de Barcelona, s'ha elaborat un document final que recull els aspectes principals a tenir en compte en aquestes actuacions.

Cada any, l'Ajuntamnet de Santpedor organitza una activitat formàtiva, amb una part genèrica adreçada a tots els professionals docents i de suport educatiu, i una part d'aprofundiment amb participació d'un grup reduït de cada centre, per tractar de manera cooperativa i coordinada aspectes sentits d'especial rellevància per tots els centres i que poden incidir en la millora de l'èxit escolar o de la cohesió social dels dos municipis.

1