AUDIÈNCIA PÚBLICA ALS NOIS I NOIES DE BARCELONA: ja té facebook!

Adaptació a l’estil d’aprenentatge dels nois i noies del segle XXI
•Digital
•Social
•Mòbil
•Sempre en línia

L'enllaç al facebook de l'Audiència Pública als nois i noies de Barcelona: aquí

Adjunt trobareu la presentació elaborada per Tere Vida, de Marinva -joc i educació, per a la 1a trobada intercentres
de la XVII Audiència Pública als nois i noies de Barcelona. Curs2011-2012.