blog de ramirezgm

La nova "llei de menors" qüestions jurídiques

La Gerència de Serveis d'Educació,  junt a d'altres Gerències de la Diputació de Barcelona,  ha col·laborat en la realització d'una jornada organitzada per l'Àrea d'Atenció a les Persones sobre:

"El nou requisit per a l’accés i l’exercici de professions, oficis, activitats i programes de voluntariat que impliquin el contacte habitual amb menors Sessió d’actualització professional: implicacions per als ens locals de la “nova llei de menors” ".

La Generalitat aprova normativa per transposar les Directives comunitàries en matèria de contractació pública

El DECRET LLEI 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, ha estat publicat en el DOGC núm. 7133 el 2.6.2016, i entrarà en vigència a l’endemà de la seva publicació.

Aquest Decret

1: Transposa a Catalunya :

El TS considera que els centres privats concertats no són secundaris respecte als públics

La Secció Quarta de la Sala del Contenciós - administratiu del Tribunal Suprem recentment ha dictat tres sentències sobre centres educatius d'ensenyament concertat titularitat de confessions religioses a les què la Junta d'Andalusia havia retallat les seves unitats.

En una d’aquestes sentències, el TS considera que no està justificat que l’Administració  suprimeixi una unitat del centre concertat ja que entén que  té un nombre suficient d'alumnes. I fa el següent raonament:

Sentència que declara ineficaç un conveni de cooperació educativa per considerar que existia relació laboral

El Jutjat del  Social núm. 28 de Madrid,  en sentència  de 30 desembre 2015,  declara un Conveni de Cooperació Educativa  jurídicament ineficaç per a la qualificació com a beca de la relació entre les persones que estudiaven formació professional  i  l’empresa on suposadament portaven a terme les pràctiques d’aquesta formació, ja que considera que la relació és de naturalesa laboral, i no educativa.

Sentència que estableix la responsabilitat del col·legi i de la mare de la noia assetjada per manca de mesures correctores

La Sentència 55/2016, de  18  de Març, de l’Audiència Provincial de Palència (Recurs 57/2016) resulta interessant al meu criteri perquè:

1: Estableix vinculació entre diferents episodis d’assetjament que van tenir lloc en diferents períodes de temps i espais.

2: Fa una interpretació àmplia de l'àmbit acadèmic i inclou com a “context acadèmic”  la sortida del col·legi.

El TSJA confirma una sentència que expulsa un alumne d'un centre concertat a 3 mesos de final de curs per superar la ràtio

Els fets analitzats a la sentència  exposen que el nen va entrar al centre concertat en el curs 2011/2012 amb mesures cautelars d'admissió provisional per reagrupació familiar després que la seva germana menor, amb la qual porta dos anys de diferència, obtingués plaça, entrant ella en Primer d'Infantil i el en Tercer d'aquest mateix cicle.

L’Audiència revoca el sobreseïment per delicte contra la integritat moral a tres educadores per passivitat davant el "bullying"

El tribunal de l’Audiència Provincial de Càceres per interlocutòria de  9 febrer  de 2016 aixeca el  sobreseïment per delicte contra la integritat moral a tres educadores per passivitat davant el "bullying" a un alumne, en considerar que existeixen indicis del delicte en la modalitat de comissió per omissió

TC: suspèn la competència de la Generalitat per detenir temporalment la prestació de serveis educatius municipals

El TC ha dictat 4 providències per les què admet a tràmit els recursos d'inconstitucionalitat interposats pel Govern Espanyol contra diferents preceptes de tres normes aprovades recentment pel Parlament de Catalunya:

  • La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls a l'activitat econòmica.

Sentència penal que condemna a 2 anys de presó a una educadora de llar d'infants amb responsabilitat civil Adm.Pública

El Jutjat Penal núm. 2  de Castelló de la Plana,  ha dictat una Sentència el 30 de març 2016, on condemna  a 2 anys de presó a una educadora d'una llar d'infants pública (1 any per cada menor agredit) per haver exercit :

Informe jurídic sobre la titularitat demanial, el manteniment, les obres de millora, i els consums dels CEIPS

Bon dia,

Tal i com em vaig comprometre a la última sessió del curs d'actualització jurídica educativa local del passat 31 de març de 2016, comparteixo amb t@ts vosaltres l’informe  que vaig elaborar l’any passat a petició d’un Ajuntament de la província  al voltant de la titularitat demanial dels CEIPS.

Concretament l’informe jurídic  tracta els següents punts:

1