blog de ramirezgm

La UE presenta un paquet de mesures de conciliació familiar i professional per famílies amb fills/es menors de 12 anys

La Comissió de la Unió Europea (UE)  ha presentat un paquet de mesures per potenciar la conciliació entre la vida professional i familiar en un context en què al territori de la UE les dones tenen una taxa d'ocupació un 11,6% menor que la dels homes; bretxa que puja al 30% quan les famílies tenen fills/es menors de sis anys. Les desigualtats que pateixen les dones en la seva vida professional ha estat xifrada en una pèrdua anual de 370 milions d'euros per als Estats membres.

Comunicació UE corresponen al primer semestre Europeu de 2017 sobre l'educació a l'estat espanyol


La Comissió Europea ha fet publica  la comunicació al Parlament, al Consell, al Banc Central Europeu i al Eurogroup corresponen al primer semestre Europeu de 2017 on analitza breument la situació de l’educació a  l’estat espanyol.

TJUE: sentencia la igualtat entre els fillastres i els fills/es propis als efectes de percebre ajuts per a estudis

La Sala Segona del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en sentència de 15 de desembre de 2016,(assumpte C-401/2015) ha establert  l'abast del concepte "membres de la família" a càrrec d'una persona treballadora als efectes de percebre ajuts per estudis.

Interpreta el TJUE:

L'avaluació en l'educació primària: de la qualificació numèrica a l'avaluació de l'assoliment

Si seguiu les xarxes socials, aquesta setmana passada ha estat notícia que la Generalitat de Catalunya ha aprovat una normativa per a l’avaluació de l’educació primària que és d’aplicació des de l’inici del curs 2016/17.

La Generalitat obre convocatòria "express" per a la concessió de subvencions de PFI pel curs 2016/17

La RESOLUCIÓ ENS/2565/2016, de 16 de novembre,  obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de programes de formació i inserció (PFI) el curs 2016-2017.

Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades a l'Ordre ENS/303/2016, de 14 de novembre que podeu llegir al següent enllaç del portal DOGC:

Actualització del calendari de vacunacions sistemàtiques que afecta persones menors

L'Ordre SLT/175/2016, de 20 de juny,  ha actualitzat el calendari de vacunacions sistemàtiques introduïnt alguns canvis en les recomanacions d'algunes de les vacunacions incloses a aquest calendari que afecten principalment  les persones menors, d'entre 2 mesos i 14 anys d'edat.

L'Ordre la podeu consultar a aquest enllaç:

Sentència que anul·la l'obligació dels educadors en EE dels CEIPS valencians d'assumir les funcions de monitors de menjador

El Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 10 de València per Sentència de 5 d'octubre de 2016 ha anul·lat la resolució que obligava els/les educadors/es a assumir les funcions de monitors/es de menjador als col·legis públics valencians. 

L'obligatorietat legal de constituir consells de participació territorial per a infants i adolescents

¿Es pot educar en els valors de la convivència i  de la integració cultural si no s’hi practiquen, i no s’afavoreix el seu exercici?

Aquesta pregunta que podríem pensar que prové dels nous moviments de renovació pedagògica, va ser  contestada legalment fa més de sis anys per la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades dictamina que cal autorització expressa per instar el certificat de delictes sexuals

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha emès un dictamen sobre la possibilitat de presumir el consentiment, si no hi ha oposició expressa, en relació amb l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals (RCDS), des de la perspectiva de la protecció de dades (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)) i en el marc de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència que exigeix l’acreditació de no ha

Sentència del TSJC: és procedent l'acomiadament d'una professora que fa ús personal de l'ordinador del col·legi

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala del Social) en la sentència 3774/2016, de 13 de juny, considera que és procedent l'acomiadament d'una professora que va utilitzar l'ordinador del col·legi per consultar el seu correu electrònic particular i algunes pàgines webs. Es  basa en el trencament de la bona fe contratual ja que les normes del centre sobre ús dels mitjans informàtics eren molt explícites i prohibien qualsevol ús que no estigués directament relacionat amb el lloc de treball que s'ocupava.