Guia de protecció de dades en centres educatius

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha publicat recentment una guia pràctica de protecció de dades en centres educatius.

Aquesta guia inclou conceptes i principis bàsics sobre protecció de dades així com la resposta directa a més de 80 preguntes freqüents, moltes d'elles relacionades amb l'expansió de les noves tecnologies. A tast d'exemple:

  • Pot un centre educatiu accedir al contingut de dispositius electrònics dels alumnes ?
  • Poden els professors crear grups amb alumnes utilitzant aplicacions de missatgeria instantània ?, o
  • Poden publicar al web del centre fotografies o vídeos dels alumnes?

La guia inclou a més, i entre d'altres :

  • Un Decàleg simplificat amb els aspectes més rellevants per realitzar un ús adequat de les dades personals en els centres educatius (dades, imatges, i internet);
  • Un capítol dedicat al tractament de les dades per part de les associacionsde mares i de pares d'alumnes (AMPAS )
  • I una secció específica dels canvis que produirà l'aplicació del nou Reglament General de Protecció de Dades el 25 de maig de 2018.

Podeu accedir i descarragar-vos la guia en aquest enllaç: 

http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/GuiaCentros/GuiaCentrosEducativos.pdf

D'altra banda, recordar-vos que l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (ACPD) té també disponibles a la seva web  una guia bàsica de protecció de dades per als ens locals i una altra per als centres educatius amb annexos descarragables que contenen diferents models  de clàusules informatives (com per exemple per recollir les dades vinculades als serveis o a les activitats extraescolars  prestats pel centre).  A la seva web corporativa també hi trobareu una secció molt recomanable dedicada específicament a persones menors i joves: http://apdcat.gencat.cat/ca/actualitat/menors_i_joves/  . Destaca:

  • Una guia en versió infografia per a persones menors a internet: 

http://apdcat.gencat.cat/web/.content/04-actualitat/Documentos/2411.pdf 

  • I els materials de la campanya "A Internet, controles? :

 http://apdcat.gencat.cat/ca/actualitat/menors_i_joves/campanya_internet/