Sentència que absol una mare d'un delicte de lesions per donar una bufetada al seu fill

Ha estat notícia aquests dies la sentència del Jutjat del Penal número 2 de La Corunya que ha absolt una mare que havia estat acusada de dos delictes de lesions lleus en l'àmbit familiar per haver donat una bufetada al seu fill d'onze anys i haver-li esgarrapat al coll per evitar que el menor marxés de casa, després que el noi es negués a obeir-la i  llancés a terra un mòbil.

Cal tenir en compte amb caràcter previ l'establert a l'art.147 del Codi Penal  que diu literalment:

  • "1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico.
  • 2. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses.
  • 3. El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la pena de multa de uno a dos meses.
  • 4. Los delitos previstos en los dos apartados anteriores sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal."

El magistrat: 

  • Entén que el comportament del noi és una clara exhibició del "síndrome d'emperador" i que el que pretén és “ humiliar i menysprear  la seva mare ". 
  • "No només està totalment justificat que l'acusada tracti d'evitar que el seu fill surti de casa. És que no hi ha la més mínima intencionalitat de l'acusada en lesionar al seu fill, sinó només d'agafar-lo".

Aquesta sentència no estableix jurisprudència i cal interpretar-la en el context dels fets enjudiciats.

Llegit a el Diari La Ley de 20 de juliol de 2017

1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica