Anulades sancions al director d'un IES, en un cas de suicidi. S'estebleix possible responsabilitat de la inspecció educativa

Un jutge de Madrid ha anul·lat les dues faltes greus que se li van imposar al director de l’IES per no haver aplicat "el règim disciplinari legalment establert a l'alumne que estava cometent actes d'assetjament contra una altra alumna del centre ni les mesures de correcció adequades destinades a aconseguir que els actes d'assetjament escolar s'interrompessin”

La Comunitat de Madrid va sancionar el director per manca de rendiment, i el va traslladar forçosament sense canvi de residència i amb suspensió de funcions durant sis mesos.

Això no obstant, en la sentència el jutge destaca que l'actuació del centre va estar dirigida a "comprovar i evitar l'assetjament, havent de solucionar determinades dificultats que els prestaven les mateixa parts implicades". Isubratlla que és "representatiu el comportament de la inspectora, que era a qui corresponia controlar la situació i intervenir en el cas de passivitat per part del centre, ja que van estar informats de l'assumpte".

Tot i que cal tenir sempre en compte els fets concrets sentenciats, aquesta resolució judicial és interessant en quant estableix la possible responsabilitat de la inspecció educativa en casos d’assetjament escolar.

D’altra banda, aquesta sentència no és definitiva i caldrà esperar veure què acaba decidint el Tribunal Superior sobre aquest tema.

Aquesta notícia judicial ha estat llegida a el Diari La Ley de 7 de juliol de 2017

1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica