Sentència que anul·la l'obligació dels educadors en EE dels CEIPS valencians d'assumir les funcions de monitors de menjador

El Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 10 de València per Sentència de 5 d'octubre de 2016 ha anul·lat la resolució que obligava els/les educadors/es a assumir les funcions de monitors/es de menjador als col·legis públics valencians. 

La Resolució  anul·lada fixava instruccions sobre el funcionament del servei complementari de menjador escolar en els centres docents de titularitat de la Generalitat Valenciana per al curs 2015/16, i incloïa els/les educadors/es en la ràtio de monitors/es de menjador escolar, assignant-los aquestes tasques.

Tot i que aquesta sentència no afecta la normativa catalana, val la pena tenir en compte les reflexions que porten al veredicte anul·latori al que s'ha fet referència:

  1. L'acompanyament i la vigilància de persones que fan educació especial  és una situació individualitzada que pot formar part del concret programa que ha de dur a terme l'educador/a, però això no el/la converteix en monitor de menjador ni en assimilat.
  2. La possible intervenció d'un/a educador/a en les funcions pròpies del menjador escolar ha de ser aprovat i fixat al centre educatiu de la forma oportuna, però no per mitjà d'instruccions generals de l'Administració Educativa.
     

Aquesta notícia ha estat llegida al  Diari La Ley, Núm. 8860, Secció Jurisprudència, de 10 de novembre de 2016.