Actualització del calendari de vacunacions sistemàtiques que afecta persones menors

L'Ordre SLT/175/2016, de 20 de juny,  ha actualitzat el calendari de vacunacions sistemàtiques introduïnt alguns canvis en les recomanacions d'algunes de les vacunacions incloses a aquest calendari que afecten principalment  les persones menors, d'entre 2 mesos i 14 anys d'edat.

L'Ordre la podeu consultar a aquest enllaç:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7154/1512200.pdf

Al DOGC de 8 de novembre de 2016 ( http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7242/1549586.pdf) s'ha publicat una correcció d'errades.