Sentència del TSJC: Els jutges no poden imposar l'obligació de realitzar una teràpia familiar, només poden recomanar-la.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat la sentència 62/2016 en data 28 de juliol de 2016 (publicada al Diario la Ley núm 8841 d'11 d'octubre de 2016) on a diferència del criteri mantingut per altres tribunals  ha estabablert que els jutges i les jutgesses:

  • No poden imposar l'obligació de realitzar una teràpia familiar, si el pare i la mare no volen dur-la a terme.
  • Però sí poden recomanar-la i valorar la negativa a fer-la per modificar o arbitrar les mesures oportunes en relació amb els seus fills i filles.

En sentit contrari, podeu consultar la notícia publicada a la nostra CV on recollien la sentència del Jutjat de Primera Instància núm. 11 de Santander, que trobareu al següent enllaç, que imposava al pare i a la mare l'obligació de sotmetre's a teràpia en benefici de la persona menor:

http://compromesosambleducacio.diba.cat/blogs/2016/08/16/jutjat-obliga-pare-mare-sotmetres-terapia-familiar-benefici-del-menor-davant-seva-c

Caldrà esperar al pronunciament d'altres tribunals superiors per veure quina és la doctrina jurisprudencial al respecte.